Op de Mechelse Heide


Een beetje geschiedenis (bron Wikipedia)

De Mechelse Heide is een natuurgebied tussen As en Mechelen-aan-de-Maas. Het gebied is gelegen op de oostrand van het Kempens Plateau en is ongeveer 700 ha groot. In 1967 werd het gebied aangewezen als natuurreservaat. Omstreeks 2000 werd een drukke autoweg, die dwars door dit gebied liep, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De bodem bestaat uit lemig zand met hier en daar veen. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied;

Centraal in dit gebied ligt een groot heideveld. Naast de zeldzame rode dopheide komen er vele bremsoorten voor. Kenmerkende broedvogels zijn de boompieper, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Andere diersoorten die er te vinden zijn, zijn de gladde slang, de heivlinder en de zadelsprinkhaan. Naast heide vindt men hier ook naaldbossen.

In de nabijheid van het gebied worden een aantal zand- en grindgroeven aangetroffen. Het betreft een gebied van 346 ha, verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Na ontgrinding worden deze gebieden herontwikkeld als natuurgebied, waar oorspronkelijk gedeeltelijk een landbouwherbestemming was gedacht

Recreatie (bron Wikipedia)

Een toegangspoort tot het Nationaal Park bevindt zich ten westen van Mechelen aan de Maas, aan de Joseph Smeetslaan 280. Deze toegangspoort richt zich speciaal op wandelaars. Er zijn ook wandelroutes uitgezet door de Kikbeekvallei en in het Mechels Bos. De topattractie van deze toegangspoort is de paarse heide van de Mechelse Heide. Deze paarse kleur komt ook terug in het logo van de toegangspoort, een paarse voetafdruk. Hier bevindt zich onder meer het Ven Onder de Berg, en de steilrand van het plateau, van waar men een uitzichtpunt over het gebied heeft.

Aan de toegangspoort Mechelse heide bevindt zich geen bezoekersonthaal. Er is enkel een schuilhut terug te vinden met aanwijzingen, regels en een kaart van het wandelgebied waarop de wandelroutes aangeduid zijn die aan deze poort vertrekken of in het wandelgebied Mechelse heide gelegen zijn. Andere faciliteiten aan deze toegangspoort zijn een picknickweide en een cafetaria die open is van februari tot november. Verder bevindt zich ook een camping bij de cafetaria.

Mijn uitdaging.
Ik was vooral naar de Mechelse Heide getrokken om er de paarse heide te fotograferen. Maar eerst wilde ik de zonsopkomst over het meer fotograferen. Als Brand Ambassadeur van Kasefilters Benelux ontbreken natuurlijk niet de Kase filters om tot mooie foto’s te komen die (bjna) geen nabewerking vragen.

De wandeling
Ik had ook zelf een wandeling uitgestippeld die een beetje afwijkt van de bestaande gele wandeling die vertrekt vanop de parking aan Camping Salamander.

Mijn eerste stop aan het meer.
Op basis van de mistradar (6 van de 8 stations gaven kans op mist) en op basis van Skyfire (voorspeller zonsopkomst en zonsondergang) zou er voor 60 à 70% kans zijn op een mooie zonsopkomst. Spijtig, maar in het oosten veel bewolking en achter me, westen, geen wolken.
Dan maar proberen het beste ervan te maken. Hierbij enkele van aan het meer.

Dan richting heide.
Wat was ik blij dat ik niet volledig de gele wandeling volg. Door grondig onderzoek via google, google earth, stafkaart, ….) Was er meer te beleven via een andere weg (zie kaartje in het begin van mijn blog). Vergeet ook niet door de vallei heen en weer te wandelen alvorens je terug richting parking trekt (rood aangegeven op kaart). Echter om de heel mooie paarse kleur van de heide was ik enkele dagen te vroeg. Dit weekend en begin volgende week is het moment volgens mij.

Ik ga zeker er nog terug naar toe, niet dit jaar, maar zeker volgend jaar.
Misschien nu eens naar De Teut trekken, ook meer dan de moeite.

Groetjes,
Patric(ske)

Advertentie